(Versie 19 februari 2018)

De filmotheek is bedoeld om aangesloten verenigingen in de gelegenheid te stellen om films gemaakt door (makers van) verenigingen binnen de NOVA in prive- of clubverband te bekijken en te bespreken. Het doel is om van de films en de rapporten te leren van zaken die goed zijn of die anders kunnen.

De filmothecaris van de NOVA zorgt voor opslag en verzending bij verhuur.

In de filmotheek worden films opgeslagen welke zijn vertoond op de diverse regiofestivals van de aangesloten regio’s, waarbij de maker geen bezwaar heeft gemaakt voor opname van zijn film in de filmotheek. De films van het lopende jaar worden na het NOVA-festival vrijgegeven. Op de website van de NOVA (Filmotheek onder Mijn NOVA) staat een catalogus, waarin de films zijn vermeld. O.m. is aangegeven de naam van de film en maker, omschrijving en duur.

Indien een club belangstelling heeft voor een of meerdere films kunnen deze op de site in het winkelwagentje worden gezet. Door vervolgens de bestelling te doorlopen en akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt de aanvraag doorgestuurd naar de filmothecaris. De films mogen alleen worden vertoond in clubverband en verspreiding is niet toegestaan; de films dienen na vertoning in de club van alle media te worden verwijderd. Met de aanvraag wordt toegestemd met deze voorwaarde. De aanvrager krijgt de films via elektronische weg toegestuurd. Er zijn aan het gebruik van de films geen kosten verbonden. Wel vraagt NOVA een vergoeding per bestelling van €20,00. Dit bedrag wordt aangewend voor de opslag van films en het digitaliseren van oudere films.