Wat doet de NOVA?

  • Wie we zijn

  • Lid worden

  • De Federatie

  • Historie

  • Activiteiten

  • Communicatie

 

Veel mensen in Nederland bezitten een videocamera en leggen regelmatig voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken voor eigen genoegen een pretentieloze film en daar is niets mis mee.

DSC00202Daarnaast zijn er filmers die méér van hun product willen maken. Zij proberen een zo mooi mogelijk beeld te krijgen, een goed verhaal te bedenken en een geluidsband samen te stellen. Zij worden lid van een plaatselijke videoclub om hun hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van regionale verenigingen en die vormen samen weer een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Daarmee is duidelijk wat de bedoeling is van de NOVA: de videohobby te bevorderen zodat de leden tot steeds betere prestaties komen en vooral steeds meer plezier aan hun hobby beleven.

De NOVA is voor én van de niet-professionele filmers en kent geen beroepsmedewerkers. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.


Read more

 

kaart van nederland250

   Het is niet mogelijk om rechtstreeks lid te zijn van de NOVA. De NOVA is een federatie van regio´s.

   Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij een aangesloten filmclub of een regio.

   De kosten variëren per club en regio.

   Contactgegevens kunt u vinden via het kaartje hiernaast.

   Klik op de gewenste regio en u komt op de website van de betreffende regio. Daar vindt u contactgegevens van zowel de regio als de aangesloten filmclubs.

 


Read more

 

De NOVA is een federatieve koepelorganisatie die de belangen behartigt van niet-professionele filmers.

De NOVA heeft acht leden, de regionale organisaties.

Onze regio's

De regionale organisaties zijn vertegenwoordigd in de federatieraad, het beleidsbepalend orgaan van de federatie.

Het bestuur van de NOVA is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en met de uitvoering van het beleid van de federatieraad.

Het bestuur wordt bij de uitvoering terzijde gestaan door een aantal commissies en werkgroepen.

Videoclubs zijn lid van de regionale organisatie. In de clubs vinden we de filmers.


Read more

 

logo-nsl031Op 19 december 1931 is de Nederlandsche SmalfilmLiga opgericht. Op 12 februari 1949 werd deze landelijke vereniging weliswaar officieel ontbonden, maar in feite voortgezet onder de nieuwe naam Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmclubs, afgekort NOVA.

In 1965 werden “districten” ingevoerd, bestaande uit een bundeling van filmclubs in een bepaald geografisch gebied.

In 1979 werd de naam van de NOVA veranderd in Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers.

In 1985 werd de naam nog eenmaal veranderd en wel in Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele Amateurs.

logo-nova049De ruim 80 jarige historie is vastgelegd in archieven. Veel informatie is online beschikbaar gemaakt door Arie de Jong. U kunt ook op deze website veel lezen over de geschiedenis.


Read more

 

De federatie NOVA doet die dingen die op regionaal of club niveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken zijn als o.a.:

- bieden van opleidingmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden;

- opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs;

- opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers;

- beheer van een filmotheek met instructiefilms en amateurfilms;

- afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband;

- onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning van de amateur kunstbeoefening;

- organiseren van filmwedstrijden:

- De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het Nationaal NOVA Filmfestival

- Het NOVA Eén minuut Filmfestival;

- Het jongerenfestival.

- authorisatie en ondersteuning van door de regionale organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.

De Regionale Organisaties doen op hun beurt weer datgene wat de aangesloten clubs
zelf niet of nauwelijks aankunnen:

- organisatie van de regionale voorjureringen voor de Nationale wedstrijd;

- organisatie van cursussen.

Bovendien resulteert de samenwerking van de filmclubs in een aangesloten organisatie tot onderling goede contacten, die kunnen resulteren in het onderling uitwisselen van filmprogramma’s en het attenderen op interessante sprekers.


Read more

 

De NOVA heeft als primaire commicatiekanaal gekozen voor deze website.

Daarnaast heeft de NOVA in het blad "Digital Movie" de beschikking over een aantal pagina’s voor de verspreiding van nieuws, verslagen van evenementen en de aankondiging van binnenlandse en buitenlandse filmwedstrijden. Het blad “Digital Movie” is specifiek op de amateurfilmer gericht.

Voor het snel verspreiden van informatie aan haar leden geeft de NOVA regelmatig een nieuwsbrief uit welke per e-mail wordt gedistribueerd.

Verder beschikt de NOVA over een Facebookpagina.

De regionale organisaties en clubs hebben een eigen website en geven een eigen nieuwsbrief uit.


Read more

© 2021 NOVA. Alle rechten voorbehouden. KVK: 40477773 - RABO Bank: NL36 RABO 0353 8218 45

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?