NOVA

Pijl

 inlogicoon

Log hier in.

zo25082019

Font Size

Cpanel

In verband met Europese privacywetgeving zijn artikelen met persoonsgegevens nu alleen nog beschikbaar voor NOVA-leden. Te denken valt aan festivalverslagen, uitslagen van filmfestivals, contactpersonen, films enz.

Log in om de volledige inhoud van de website te zien.

1990

Dit is het jaar waarin grote veranderingen plaatsvinden. Er komt een nieuw bestuur en de LOVA wordt weer lid. NH`63 overweegt hetzelfde te doen. Daar staat tegenover dat Zeeland de NOVA verlaat.

Het nieuwe bestuur bestaat deels uit de huidige ereleden Arie de Jong, Jan Essing en Piet van Eerden. Er wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, dat heden ten dage nog actueel zou kunnen zijn.

De NOVA heeft nog maar 2100 leden en de contributie is f 8,50 per lid. Er gaapt een tekort van f 8.000 terwijl het besteedbare vermogen nog maar f 1.000 is. Een faillissement dreigt.

 

korting