Verenigingen in Coronatijd

Virus blauw web

Coronatijd is voor verenigingen een drama. De NOVA wil de aangesloten verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd. In samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is een toolkit samengesteld. Hieronder vind je een aantal documenten, die behulpzaam kunnen zijn.

In de tijdelijke wet COVID-19 staan enkele bepalingen, die het houden van ledenvergaderingen behandelen. Je kunt ze hier vinden. De relevante artikelen zijn artikel 5 t/m 7.

Log eerst in. Daarna worden de documenten hier weergegeven.


Wie op zoek gaat op internet naar de geldende regels belandt in een doolhof van verouderde informatie, voorstellen voor wijzigingen, veranderingen enzovoort. Dat leidt tot allerlei misverstanden.

Hieronder geven wij de stand van zaken weer zoals deze geldt vanaf 25 september tot 1 november 2021. Het NOVA-bestuur raadt iedereen aan zich aan de wet te houden. Dat geldt natuurlijk altijd al in zijn algemeenheid, maar in het geval van coronamaatregelen zijn de regels heel specifiek en wijzigen die regelmatig.

In eerste instantie zou sprake zijn van het invoeren van de Corona Check app voor evenementen vanaf 75 personen. Dat voorstel heeft het niet gehaald. De maatregelen gelden voor iedere groepsgrootte.

De vaccinatiegraad is bepalend voor het al dan niet opheffen van maatregelen. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder maatregelen er nodig zijn.

Huidige maatregelen

Hier vind je een overzicht van de huidige geldende maatregelen (per 25 september).

Verplicht afstand houden van minimaal 1,5 meter is niet meer nodig. In de horeca en bij evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Dit is een wettelijke verplichting, waar de organisatie van het evenement voor verantwoordelijk is. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer als er vaste zitplaatsen zijn, zoals in een bioscoop of theater. Wel handhaven van de 1,5 meter regel en geen coronacheck doen is niet toegestaan.

Het coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is een geldige QR-code in de coronacheck-app. Hoe dit werkt lees je in de handleiding, die je kunt vinden in de toolkit van de NOVA. Als je ingelogd bent zie je de documenten uit de toolkit hierboven.

Voor wie niet gevaccineerd of hersteld is, geldt dat zij een negatieve test moeten laten zien die niet ouder is dan 24 uur. Dit geldt voor iedereen die 13 jaar of ouder is. Het resultaat van deze test kun je via de corona check app laten zien. Een thuistest is niet geldig.

Voor meerdaagse evenementen met overnachting is de organisatie verplicht iedere 24 uur de bezoekers te controleren middels de corona check app. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het NOVA Filmgala en een filmkamp.

Er geldt een legitimatieplicht vanaf 14 jaar. Je bent dus als organisatie verplicht hiernaar te vragen en de identiteit te controleren.

Kaartverkoop

Kaartverkoop is verplicht, zelfs als de kaarten gratis zijn.

Er dienen afspraken gemaakt te worden met gemeente en GGD i.v.m. bron- en contactonderzoek.

De organisatie is verplicht een bezoekerslijst aan te bieden voor bron- en contactonderzoek. De bezoeker is niet verplicht die lijst ook in te vullen.

Horeca

De horeca sluit verplicht van middernacht tot 6:00 uur. Een hotel is wel altijd toegankelijk en een coronacheck is niet nodig. Die is weer wel nodig in het restaurant, bij bijvoorbeeld het ontbijt.

Werknemers in de horeca zijn niet wettelijk verplicht zich te laten vaccineren. Als je een evenement bezoekt met coronacheck kun je er dus alleen van uitgaan dat bezoekers zijn gecontroleerd, maar personeel niet. De werkgever mag werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd, maar de werknemer hoeft daar geen antwoord op te geven.

Als er een bar aanwezig is in bijvoorbeeld een clublokaal of sportkantine is een coronacheck verplicht. Het valt dan onder de horecamaatregelen. Zodra er gelegenheid tot consumptie wordt geboden is een coronacheck en identificatie wettelijk verplicht.

Wat te doen bij problemen?

Wie niet door de coronacheck komt moet toegang worden geweigerd. Als de bezoeker toch naar binnen wil kun je hem aanspreken. Op het moment dat handhaving een rol gaat spelen wordt het een zaak van BOA en politie. Wijs de bezoeker op de gevolgen als hij de instructies niet opvolgt.

Bezoek thuis

Voor bezoekers thuis gelden alleen de basisregels. Een coronacheck is dus niet nodig. Als je dat nodig vindt kun je een raamposter downloaden en ophangen en voor een desinfectieflesje zorgen.

Dit zijn de geldende basisregels:

Handen schudden wordt nog steeds afgeraden. Respecteer het als iemand je geen hand wil geven vanwege besmettingsrisico. Afstand houden is een advies en geen plicht meer.

Wees je ervan bewust dat je, ook als je gevaccineerd bent, anderen kunt besmetten als je bent geïnfecteerd met het coronavirus. Wie niet is geïnfecteerd vormt geen gevaar om anderen te besmetten, of hij nu is gevaccineerd of niet. Je kunt zelf controleren of je bent besmet met een zelftest. Zelftesten zijn minder betrouwbaar en alleen bedoeld als  indicatie, bijvoorbeeld als je ergens naar toe gaat en geen klachten hebt. Doe bij gezondheidsklachten, die op corona kunnen wijzen, een test bij de GGD. Blijf thuis bij klachten, die met corona te maken kunnen hebben, laat je testen en blijf thuis tot je een uitslag hebt, waaruit blijkt dat je niet bent besmet.

Een mondkapje is alleen verplicht in het openbaar vervoer en vliegtuigen.