NOVA Nieuws

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van 6 derdejaars studenten European Studies aan Universiteit Maastricht. Momenteel zijn wij bezig met een enquête over diversiteit in het artistieke domein. Wij zouden graag meer inzicht willen krijgen in hoe verschillende groepen kunstenaars diversiteit waarnemen. Onze enquete is gericht op kunstenaars die geen kunst-gerelateerde opleiding hebben gevolgd én die een kunst uitoefenen voor hun hobby of een betaalde nevenactiviteit.
Wij nodigen de leden van de NOVA graag uit om onze enquête in te vullen. Het is geheel anoniem, volgens de richtlijnen van de AVG en het duurt een kleine 10 minuten.

Henk van Montfoort was voorzitter van regio Midden Nederland. Hij was zeer betrokken bij de NOVA, bezocht federatieraadsvergaderingen, heeft zich enorm ingezet voor UNICA 2019 en bezocht de UNICA-festivals. Wij zullen hem erg missen.

Hij overleed op 16 maart 2021.

Piet van Eerden web

Met pijn in het hart moeten wij u mededelen dat zondag 28 februari onze erevoorzitter en vele jaren lang de drijvende kracht achter de NOVA, Piet van Eerden, na een vervelend ziekbed in het ziekenhuis is overleden in het bijzijn van zijn vrouw Ellen. Zijn gezondheid liet de laatste jaren steeds meer te wensen over, maar toch komt dit nog onverwacht. Wij allen zullen hem bijzonder missen als vriend, filmer en om zijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van videofilmen. Wij wensen zijn familieleden en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. Piet was 84 jaar oud.

Namens het bestuur van de NOVA
Kees Tervoort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 NOVA. Alle rechten voorbehouden. KVK: 40477773 - RABO Bank: NL36 RABO 0353 8218 45

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?