NOVA's afspraak met BUMA

Afdrukken

Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland. Zij zorgen ervoor dat zij vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Hiervoor sluit Buma/Stemra onder meer overeenkomsten met muziekgebruikers.

Door de NOVA wordt jaarlijks een afkoopsom betaald aan de BUMA voor het gebruik van muziek in films tijdens manifestaties in NOVA verband. Het bedrag is gebaseerd op het aantal leden van de NOVA.

Manifestaties in NOVA verband zijn:

  1. Bijeenkomsten van leden van aangesloten verenigingen.
  2. Filmfestivals georganiseerd door de NOVA.
  3. Filmfestivals georganiseerd door Regionale organisatie van de NOVA.
  4. Filmfestivals georganiseerd door bij de NOVA aangesloten verenigingen.

De onder 3 en 4 genoemde manifestaties vallen alleen onder de afspraak indien vooraf erkenning is aangevraagd bij en afgegeven door de NOVA. Dit is vastgelegd in het "Reglement Goedkeuring Filmfestivals". Een erkend festival dient het "Erkend Festival Logo" te gebruiken in haar publikaties.

Vertoning van films van leden van aangesloten verenigingen buiten de hierboven genoemde manifestaties vallen niet onder de afspraak.
Hiervoor geldt de Auteurswet en zijn de normale BUMA/STEMRA regels van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van de BUMA.