Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

Auteursrecht

Muziek gebruik volgens de Buma/Stemra

Rechtenvrije muziek bestaat niet. Gratis muziek soms wel. Lees onderstaand artikel.
Zodra iemand iets maakt, is altijd de Auteurswet van toepassing. 
Dit geldt voor uw filmproductie en dus ook voor de producten van anderen die u daarbij gebruikt.

Onderataande tekst komt van Buma/Stemra!

Over soorten rechten 

Bij het gebruik van muziek in audiovisuele programma’s onderscheiden we verschillende rechten, namelijk:

 1. Eerste vastlegging
  Het gaat hier om de rechten die verschuldigd zijn voor de samenvoeging van beeld en geluid. Oftewel de eerste vastlegging van geluid onder beeld op de master. De vergoeding wordt meestal uitgedrukt in een bedrag per 30 seconden of een deel daarvan.
 2. Mechanische reproductierechten
  Dit zijn de rechten die geclaimd worden ten gunste van de componist, tekstdichter en muziekuitgever van muziekwerken bij de vervaardiging van kopieën van een productie, bijvoorbeeld op DVD.
 3. Fonografische rechten
  Dit zijn de rechten die de producent van een opname en/of de uitvoerende artiest kan vragen voor het overnemen van de door hem uitgebrach­te of uitgevoerde opname. Met praktisch alle grote platenmaatschappijen heeft Stemra afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van hun repertoire voor gebruik in audiovisuele produc­ties. Als u geen gebruik maakt van een bestaande opname, maar zelf een muziekwerk opnieuw laat uitvoeren en daarvan een opname maakt, dan bent u geen fonografische rechten verschuldigd.
 1. Uitvoeringsrechten
  Voor de openbaarmaking van muziek in films, bijvoorbeeld bij vertoning via televisie, in de bioscoop, op een beurs of binnen het bedrijf waarvoor de film werd geproduceerd, zijn uitvoeringsrechten verschuldigd. Bij vertoningen in Nederland zijn deze rechten verschuldigd aan Buma. Voor openbaarmakingen in het buitenland moet een regeling met de auteursrechtenorganisatie aldaar getroffen worden. 

Over soorten muziek

 Uw muziekkeuze is bepalend voor de vergoeding die Stemra berekent voor het gebruik van de muziek in uw productie. Stemra onderscheidt daarbij drie soorten muziek. 

 1. Library music (ook wel stock music of production music genoemd)
  Dit is muziek die speciaal is gecomponeerd en opgenomen voor gebruik in audiovisuele programma’s. In de ruime sortering cd’s die uitgevers van dit repertoire u aanbieden, vindt u muziek in alle genres en lengten. De veelal instrumentale muziek is makkelijk snijdbaar en zodoende bijna op maat geschreven voor de door u vervaardigde productie. Bij gebruik van library music kan Stemra u in praktisch alle gevallen direct toestemming verlenen en tegen standaard vergoedingen. Voorwaarde is wel dat de uitgever van de muziek bij Stemra of één van haar buitenlandse zusterorganisaties is aangesloten. Voor de meeste library-uitgevers is dat het geval. Stemra verstrekt u graag een overzicht van aangesloten uitgevers van library music. Opgave van AV producties/Commercials met o.a. deze muziek kan online via www.bumastemra.nl of via www.cuesheetonline.nl.
   
 2. Bestaand (hit-)repertoire
  Onder bestaand (hit-)repertoire, ook wel commerciële muziek genoemd, verstaan we alle muziek die in de winkel of via internet te koop is. Dit repertoire, vaak geschreven en uitgevoerd door bekende componisten en artiesten, is aan meer restricties gebonden. Zo zal Stemra u niet altijd direct toestemming kunnen verlenen. Voor het gebruik in televisie-, bioscoopfilms en commercials bijvoorbeeld benaderen wij eerst de auteursrechthebbende(n) en/of de rechthebbende op de opname. De rechthebbende bepaalt vervolgens van geval tot geval of hij met het aangevraagde gebruik akkoord kan gaan en welke vergoeding hij daarvoor wil ontvangen.
   
 3. Opdrachtmuziek
  De derde mogelijkheid waarvoor u kunt kiezen is opdrachtmuziek. Dit is muziek op maat gecomponeerd voor uw productie door een door uzelf uitgekozen componist. Ook in dat geval krijgt u met Stemra te maken, ervan uitgaande dat de componist bij Stemra is aangesloten. Met de componist maakt u afspraken over zijn honorarium voor het componeren en opnemen van de muziek. Onder honorarium wordt in dit verband verstaan de vergoeding die de componist ontvangt voor zijn geleverde prestatie en de kosten die hij heeft moeten maken om deze prestatie te leveren. Voor de eerste vastlegging treft u rechtstreeks een regeling met de componist. Met Stemra regelt u vervolgens het mechanisch reproductierecht en het eventuele hergebruik van de opdrachtmuziek.

 

Door de NOVA worden de uitvoeringsrechten centraal betaald voor de aangesloten verenigingen voorzover vertoning plaats vindt in NOVA verband. Dit betreft dus bijvoorbeeld clubavonden en erkende filmfestivals.

Library muziek wordt ook wel via internet aangeboden. Sommige makers beschermen hun muziek met een "Creative Commons" licentie.
Afhankelijk van het type licentie kan deze muziek zonder kosten gebruikt worden maar dan veelal met bron vermelding.
Niet vermeld in bovenstaande is dat er ook uitgevers zijn van Library music die niet bij de Stemra zijn aangesloten. Zij regelen zelf de betaling van het gebruik van hun muziek.

 

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen