1968

Tumult binnen de NOVA. Een al langer sluimerende onvrede explodeert. 9 Clubs uit het westen van het land protesteren heftig tegen het beleid van het NOVA-bestuur. Met name de heer Willems van de Haagse Smalfilm Liga trok stevig van leer.

Voor het bestuur was dit een bittere pil, temeer daar ze enorm veel werk verzetten en de NOVA er zo'n 800 leden bij had gekregen in de afgelopen jaren. De NOVA wijzigde de statuten, zodat individuele leden konden worden toegelaten. Er wordt een kantoor geopend aan de Eisenhouwerlaan in Utrecht.

Er was ook positief nieuws. Dries Hendriks ontwikkelde een beginnerscursus, die in een oplage van 4500 stuks werd verspreid.