De Federatie

 

De NOVA is een federatieve koepelorganisatie die de belangen behartigt van niet-professionele filmers.

De NOVA heeft acht leden, de regionale organisaties.

Onze regio's

De regionale organisaties zijn vertegenwoordigd in de federatieraad, het beleidsbepalend orgaan van de federatie.

Het bestuur van de NOVA is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en met de uitvoering van het beleid van de federatieraad.

Het bestuur wordt bij de uitvoering terzijde gestaan door een aantal commissies en werkgroepen.

Videoclubs zijn lid van de regionale organisatie. In de clubs vinden we de filmers.